Domov / Pohladavky / Exekučné konanie / Zahraničné exekučné tituly

Zahraničné exekučné tituly

Vydané v členských štátoch EU Vydané v štátoch, ktoré nie sú členmi EU Vydané v členských štátoch EU Do tejto kategórie spadajú  jednak Rozhodnutia orgánov Európskej únie a exekučné tituly uvedené v NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) …
Prepáčte, tento obsah môžu zobraziť len predplatitelia. Pre získanie prístupu si môžete zakúpiť predplatné Pohľadávky v praxi.

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) …