Domov / Pohladavky / Exekučné konanie / Tuzemské exekučné tituly

Tuzemské exekučné tituly

Tuzemské exekučné tituly sú uvedené v § 41 ods. 1 EXP a § 41 ods. 2 písm. c až i ) EXP Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. § 41 ods. 1 EXP Ďalšie rozhodnutia, ktoré sú tuzemskými exekučnými titulmi sú obsiahnuté v § 42 ods. …
Prepáčte, tento obsah môžu zobraziť len predplatitelia. Pre získanie prístupu si môžete zakúpiť predplatné Pohľadávky v praxi.

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) …