Domov / member / Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva

Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva

Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva Právna úprava § 524-530 Občianskeho zákonníka § 19 ods. 3 písm. h) ZDP § 20 ZDP 21 ods. 2 písm. k! ) ZDP Pri postúpení pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva rozoznávame dve situácie Postúpenie vlastnej pohľadávky Postúpenie pohľadávky nadobudnutej postúpením Postúpenie vlastnej pohľadávky Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho …
Prepáčte, tento obsah môžu zobraziť len predplatitelia. Pre získanie prístupu si môžete zakúpiť predplatné Pohľadávky v praxi.

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Rozhodcovské rozsudky

Rozhodcovský rozsudok má v zmysle § 35 zákona 244/2002 Z.z. ZoRK doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý …