Domov / member / Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave Jednoduchého účtovníctva

Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave Jednoduchého účtovníctva

Právna úprava § 524-530 Občianskeho zákonníka § 17/1 písm. a) ZDP § 17/3 písm. c) , § 17/12/ písm. a) – d) ZDP § 14 ods. 8-11 PU JU. Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva má svoje špecifiká v tom, že v jednoduchom účtovníctve sa aplikuje hotovostný princíp a daňovník vedúci jednoduché účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu vychádza …
Prepáčte, tento obsah môžu zobraziť len predplatitelia. Pre získanie prístupu si môžete zakúpiť predplatné Pohľadávky v praxi.

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Rozhodcovské rozsudky

Rozhodcovský rozsudok má v zmysle § 35 zákona 244/2002 Z.z. ZoRK doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý …