Domov / Pohladavky / Exekučné konanie / Notárska zápisnica.

Notárska zápisnica.

V tejto súvislosti je potrebné osobitne spomenúť notársku zápisnicu. Notárska zápisnica je osobitným druhom exekučného titulu aj keď nevznikla ako výsledok rozhodovacej činnosti štátnych orgánov. Notárske zápisnice, ktoré obsahujú 1. právny záväzok 2. ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, 3. právny dôvod, 4. predmet a čas plnenia, 5. povinná osoba v notárskej zápisnici …
Prepáčte, tento obsah môžu zobraziť len predplatitelia. Pre získanie prístupu si môžete zakúpiť predplatné Pohľadávky v praxi.

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) …