Domov / member / Daňové aspekty započítania pohľadávky

Daňové aspekty započítania pohľadávky

Započítanie pohľadávky je osobitným spôsobom zániku záväzku pri ktorom nedochádza k pohybu finančných prostriedkov . V podvojnom účtovníctve to však má za následok to, že pokiaľ je pohľadávka spôsobilá na započítanie nie je možné na ňu tvoriť opravné položky § 20 ods. 15 ZDP. Z hľadiska účtovného je zaujímavý ešte zákaz kompenzácie uvedený v § 7 ods. 5 …
Prepáčte, tento obsah môžu zobraziť len predplatitelia. Pre získanie prístupu si môžete zakúpiť predplatné Pohľadávky v praxi.

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Rozhodcovské rozsudky

Rozhodcovský rozsudok má v zmysle § 35 zákona 244/2002 Z.z. ZoRK doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý …