Domov / Pohladavky / započítanie pohľadávok

započítanie pohľadávok

Započítanie pohľadávky v Obchodnom zákonníku

zapocte_pohladavky

Obchodný zákonník spresňuje podmienky jednostranného zápočtu uvedené v § 581 OZ. Právna úprava započítania v Obchodnom zákonníku je obsiahnutá v § 358-364 a má iba doplnkovú povahu k právnej úprave Občianskeho zákonníka. Vzájomné započítanie pohľadávok môže mať formu tak jednostranného právneho úkonu ako i dvojstranného právneho úkonu. Aj v obchodnom zákonníku …

Čítaj viac

Započítanie pohľadávky

zapocte_pohladavky

Inštitút započítania pohľadávok je upravený tak v Občianskom zákonníku § 580-581 ako i v Obchodnom zákonníku § 358-364. Započítanie pohľadávok je jedným zo spôsobov zániku záväzku, takto je i systematicky zaradený v Občianskom zákonníku. Podstata započítania pohľadávok spočíva v tom, že účastníci právnych vzťahov majú často vzájomné pohľadávky . Bolo by teda nehospodárne plniť si …

Čítaj viac