Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / Pohladavky (stránka 8)

Pohladavky

Účastníci záväzkového právneho vzťahu

pohladavky

Právna subjektivita Záväzkový právny vzťah musí mať účastníkov ( teda minimálne dvoch ). Ak budeme vychádzať z faktu, že záväzky vznikajú najmä z vôľového ľudského konania tak to musia byť účastníci, ktorých vôľa je spôsobilá spôsobiť právne následky. Toto zďaleka nie je tak samozrejmé ako by sa mohlo zdať.

Čítaj viac

Subjektívne právo

pohladavky

Pohľadávka je vlastne právo na plnenie. Občiansky zákonník a ďalšie právne predpisy s týmto pojmom pracujú ako s niečím samozrejmým, ale keďže je to kľúčový pojem myslím, že bude vhodné objasniť pojem právo aj z právno-teoretického pohľadu.

Čítaj viac

Pohľadávky právne, účtovné a daňové hľadisko.

pohladavky

Pohľadávka je právom veriteľa požadovať po dlžníkovi splnenie povinnosti vyplývajúceho zo záväzkového vzťahu. Povinnosť dlžníka niečo plniť sa označuje ako záväzok, alebo tiež ako dlh. Pohľadávka je teda právom. Ako právo je spôsobilým predmetom občianskoprávnych vzťahov § 118 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že …

Čítaj viac