Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / Pohladavky (stránka 6)

Pohladavky

Zakročovacia povinnosť

skoda

 V súvislosti s aplikáciou prevencie sú v Obchodných záväzkových vzťahoch kladené zvýšené nároky i na stranu, ktorej škoda hrozí. Pokiaľ má zmluvná strana , ktorej škoda hrozí vedomosť o hroziacej škode , tak je povinná tejto aktívne predchádzať, respektíve ju zmierniť a má nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

Čítaj viac

Náhrada škody

skoda

  Všeobecne o náhrade škody Záväzky nevznikajú len s právnych úkonov, ale i z protiprávnych úkonov. Záväzky z titulu náhrady škody patria práve do skupiny záväzkov z protiprávneho konania. Funkcia náhrady škody má teda jednak charakter preventívny reparačný

Čítaj viac

Poplatok z omeškania

príslušenstvo pohladavky

Kedysi sa inštitút poplatku z omeškania uplatňoval v hospodárskom zákonníku 109/1964 S.b. Poplatok z omeškania plní rovnaké funkcie ako úrok z omeškania a tam, kde je nárok na poplatok z omeškania nevzniká nárok na úrok z omeškania. Poplatok z omeškania je sankciou , ktorá je typická skôr pre verejnoprávne predpisy i keď tie postupne prechádzajú na úrok z omeškania.

Čítaj viac

Úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka

príslušenstvo pohladavky

Omeškanie dlžníka s plnením peňažného záväzku je spojené s právom veriteľa požadovať úroky z omeškania § 517 ods. 2 OZ . Veriteľovi vzniká právo požadovať úroky z omeškania , toto svoje právo nemusí využiť. Otázka akým spôsobom toto svoje právo môže uplatniť. Niektorí autori z toho dovodzujú, že toto právo musí byť najprv uplatnené. Z autorovej …

Čítaj viac

Výška úroku z omeškania .

príslušenstvo pohladavky

Výška úroku z omeškania sa menila v čase. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že výška úroku z omeškania sa určuje odlišne pre občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy. Zatiaľ čo výška úrokov z omeškania pre Občianskoprávne vzťahy bola od počiatku určená nariadením vlády 87/1995 Z.z. tak, výška úroku z omeškania pre Obchodnoprávne vzťahy bola určená priamo Obchodným zákonníkom.

Čítaj viac

Úrok z omeškania

príslušenstvo pohladavky

  Vznik nároku na úrok z omeškania Vznik nároku na úrok z omeškania je viazaný na vznik a existenciu omeškania s plnením peňažného záväzku ako hlavného nároku . Vznik nároku na úrok z omeškania vzniká ex lege inými slovami veriteľ nie je povinný robiť žiadny zvláštny úkon pre to, aby samu vznikol nárok na úrok …

Čítaj viac