Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / Pohladavky (stránka 3)

Pohladavky

Daňovo uznané opravné položky

Graphs of financial analysis - Isolated

V zmysle § 20 ods. 2 ZDP sú daňovo uznané opravné položky nasledovné a) nadobudnutému majetku 1) ( odsek 13), b) nepremlčaným pohľadávkam ( odsek 14), c) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní 38) ( odseky 10 až 12), d) nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných …

Čítaj viac

Opravné položky

Graphs of financial analysis - Isolated

  Právna úprava opravných položiek je obsianutá v nasledovných právnych predpisoch 26 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o O účtovníctve ZAOU 18 opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 – postupy účtovania v sústave PU 19 ods. 3 písm. f) , § 20, § 52 ods. 18 a …

Čítaj viac

Oceňovanie pohľadávok

Graphs of financial analysis - Isolated

Pohľadávka je z hľadiska zákona o účtovníctve majetkom citujem § 2 ods. 4 písm.   a) ZAOU majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej …

Čítaj viac

Námietky voči zmenkovému platobnému rozkazu

konanie_pred_sudom

Zmenka je prísne formálny právny úkon a všetky okolnosti týkajúce sa zmenky by mali vyplývať zo zmenkovej listiny. Napriek tomu, že zmenka je právny úkon abstraktný spravidla jej vydanie má dôvod v mimozmenkových vzťahoch. Spravidla existuje zmluvný vzťah medzi vystaviteľom zmenky a zmenečníkom, pretože cudzia zmenka je vlastne formou dispozície …

Čítaj viac

Zmenkový a šekový platobný rozkaz

konanie_pred_sudom

Zmenkový a šekový platobný rozkaz Ide o podobný právny inštitút ako je platobný rozkaz, ale napriek tomu sú tu isté odlišnosti. Ako už bolo povedané rozkazné konanie je skráteným súdnym konaním, pri ktorom sa nevykonáva plnohodnotné dokazovanie a rozhoduje sa bez pojednávania. Zmenkový a šekový platobný rozkaz môže vydať len vyšší súdny úradník, alebo …

Čítaj viac

Odvolanie proti platobnému rozkazu

konanie_pred_sudom

Odvolanie je opravným prostriedkom proti trovám konania uvedeným v platobnom rozkaze. Súd rozhoduje bez pojednávania. Odvolanie na rozdiel od odporu nezrušuje platobný rozkaz v celom rozsahu. Rozhodujúci je obsah podania. V prípade ak bude podanie odporcu označené ako odvolanie , ale bude obsahovať skutkové tvrdenia, ktoré budú napadať uplatnený nárok bude sa považovať …

Čítaj viac