Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / member (stránka 5)

member

Forma a náležitosti zmluvnej pokuty

zmluvna_pokuta

Zmluvná pokuta musí byť dohodnutá písomnou formou § 544 ods. 2 OZ . Absencia písomnej formy vedie k neplatnosti takejto dohody, čo vyplýva z § 40 ods. 1 OZ . V tomto prípade vyžaduje písomnú formu zákon a preto je dohoda o zmluvnej pokute, ktorá nie je uzatvorená písomne absolútne neplatný právny úkon.

Čítaj viac

Zmluvná pokuta

zmluvna_pokuta

Je upravená v § 544-545a Občianskeho zákonníka a § 300-302 Obchodného zákonníka. Právna úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku má doplnkovú povahu k právnej úprave zmluvnej pokuty upravenej v Občianskom zákonníku

Čítaj viac

Rozsah náhrady škody

skoda

Nahrádza sa všetka škoda teda skutočne vzniknutá škoda i ušlý zisk. Zatiaľ čo skutočná škoda predstavuje zmenšenie majetku poškodeného tak ušlý zisk predstavuje to o čo sa majetok poškodenej strany nerozmnožil ako sa to dalo očakávať pri bežnom obvyklom vývine vecí. Príklad na ušlý zisk V dôsledku protiprávneho konania došlo k havárii a zastaveniu výroby. …

Čítaj viac

Východiská právnej zodpovednosti v Obchodnom zákonníku

skoda

Zodpovednostný princíp Koncepcia zodpovednosti za škodu môže byť založená na princípe Zavinenia Prezumpcie zavinenia Objektívnej zodpovednosti s možnosťou liberácie Objektívnej zodpovednosti bez možnosti liberácie V našom právnom poriadku sa uplatňuje koncepcia zavinenia ( prevažne v Občianskoprávnych vzťahoch ) a princíp objektívnej zodpovednosti s možnosťou liberácie .

Čítaj viac

Predpoklady úspešného uplatnenia zodpovednosti za škodu

skoda

Vznik škody Škodou sa rozumie ujma , ktorá nastala v majetkovej sfér poškodeného. Práve vyčíslenie ujmy je často kľúčové. V tomto prípade je potrebné brať do úvahy i spoluúčasť. Je to mimoriadne dôležité, pretože sa môže stať, že pri nesprávnom určení osoby, ktorá je zodpovedná / spoluzodpovedná za vzniknutú škodu je celá, alebo …

Čítaj viac

Zakročovacia povinnosť

skoda

 V súvislosti s aplikáciou prevencie sú v Obchodných záväzkových vzťahoch kladené zvýšené nároky i na stranu, ktorej škoda hrozí. Pokiaľ má zmluvná strana , ktorej škoda hrozí vedomosť o hroziacej škode , tak je povinná tejto aktívne predchádzať, respektíve ju zmierniť a má nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

Čítaj viac