Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / admind

admind

Návrh na vykonanie exekúcie

exekučne konanie

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) výlučne súdny exekútor. Vybrané štátne orgány môžu postupovať podľa osobitných predpisov – najmä daňový úrad podľa zákona 563/2009 Z.z. daňový poriadok ( daňové exekučné konanie ) a vybrané úrady podľa zákona 71/1967 S.b. o správnom …

Čítaj viac

Rozhodcovské rozsudky

exekučne konanie

Rozhodcovský rozsudok má v zmysle § 35 zákona 244/2002 Z.z. ZoRK doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať podľa § 37, má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. Právoplatný rozhodcovský rozsudok ukladajúci vykonať prejav vôle nahrádza tento prejav vôle. Inými slovami tento rozhodcovský rozsudok nahrádza rozhodnutie …

Čítaj viac

Notárska zápisnica.

exekučne konanie

V tejto súvislosti je potrebné osobitne spomenúť notársku zápisnicu. Notárska zápisnica je osobitným druhom exekučného titulu aj keď nevznikla ako výsledok rozhodovacej činnosti štátnych orgánov. Notárske zápisnice, ktoré obsahujú 1. právny záväzok 2. ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, 3. právny dôvod, 4. predmet a čas plnenia, 5. …

Čítaj viac

Zahraničné exekučné tituly

exekučne konanie

Vydané v členských štátoch EU Vydané v štátoch, ktoré nie sú členmi EU Vydané v členských štátoch EU Do tejto kategórie spadajú  jednak Rozhodnutia orgánov Európskej únie a exekučné tituly uvedené v NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky NARIADENIE …

Čítaj viac

Tuzemské exekučné tituly

exekučne konanie

Tuzemské exekučné tituly sú uvedené v § 41 ods. 1 EXP a § 41 ods. 2 písm. c až i ) EXP Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. § 41 ods. 1 EXP Ďalšie rozhodnutia, ktoré sú tuzemskými exekučnými titulmi sú …

Čítaj viac

Exekučný titul

exekučne konanie

Získanie exekučného titulu je pre veriteľa častokrát kľúčovou záležitosťou. Až po jeho získaní môže totiž na jeho základe požadovať majetkové plnenie od dlžníka a tým uspokojiť svoju pohľadávku. Nie nadarmo ja Ústavný súd konštatoval, že stav právnej istoty sa nastolí až právoplatným rozhodnutím vo veci samej. Získať meritórne rozhodnutie súdu nie …

Čítaj viac